Stowarzyszenie Kaszubskie w Nowym Klinczu przypomina o możliwości wyrażenia w Spisie Powszechnym 2021 tożsamości kaszubskiej. Zachęcamy do wpisywania języka używanego w domu - języka kaszubskiego oraz zaznaczenie przynależności do narodu kaszubskiego lub kaszubskiej grupy etnicznej.

W celu informowania mieszkańców naszej miejscowości na tablicach ogłoszeniowych Sołectwa Nowy Klincz, pojawiły się plakaty, które informują o wyżej wspomnianej możliwości.