Stowarzyszenie Kaszubskie realizując wewnętrzny program "Język kaszubski - powszechnie dostępny", przekazuje małym biblioteką szkolnym publikacje kaszubskojęzyczne. Stowarzyszenie w ramach programu chce co roku przekazywać od kilku do kilkunastu książek bibliotekom.

Do tej pory przekazano następujące publikacje:

  1. Tomasz Słomczyński - Zajcowô Górka (1/2022) - Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu
  2. Ewa Drążkowska - Czerwòny gùzyczk (2/2022) - Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu
  3. Danuta Stanulewicz - Zelony pùjk (3/2022) - Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu