Stowarzyszenie Kaszubskie stanowczo potępia działania polskiego parlamentu, mające na celu obcięcie dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego.

Decyzja Sejmu RP z dn. 17 grudnia 2021 r. obniża o niemal 40 mln PLN w budżecie państwa na rok 2022 subwencję przysługującą z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w Polsce.

Zachęcamy do podpisania petycji przygotowanej przez prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego - Protest środowiska akademickiego przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych oraz naukę języka regionalnego. Znajdziecie ją Państwo pod linkiem: https://www.petycjeonline.com/protest_rodowiska_akademickiego_przeciwko_obciciu_przez_parlament_rp_dotacji_na_edukacj_mniejszoci_narodowych_i_etnicznych_oraz_nauk_jzyka_regionalnego?fbclid=IwAR3csBh99qa-tRaEBEtkLRfbDGEWpAt6HOgyUxsbc7LuiBp193shZtWgr4Y

W ankiecie znajdą Państwo także szczegóły dotyczące obcięcia dotacji.