Dzień Jedności Kaszubów (kasz. Dzéń Jednotë Kaszëbów) – święto obchodzone corocznie 19 marca upamiętniające pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli Grzegorza IX.
19 marca 1238 papież zatytułował szczecińskiego księcia „księciem Kaszub” (łac. clare morie… duce Cassubie), potwierdzając dobra podarowane przez Bogusława I (zm. 1187) zakonowi joannitów pod Stargardem nad Iną. Była to prawdopodobnie pierwsza historyczna wzmianka o Kaszubach.

fot. I w tym roku nad Nowym Klinczem powiewa kaszubska flaga.


Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Jedno%C5%9Bci_Kaszub%C3%B3w [dostęp: 18.03.2022]