Święto flagi kaszubskiej (kaszub. Swiãto Kaszëbsczi Fanë) przypada na 18 sierpnia, ze względu na datę pierwszego jej publicznego wystawienia w Kartuzach 18 sierpnia 1929 roku. W tym dniu corocznie odbywają się uroczystości związane z propagowaniem kaszubskich symboli i regionu.

Zachęcamy - wywieś kaszubską flagę!