Stowarzyszenie Kaszubskie w Nowym Klinczu przy współpracy z Zespołem Folklorystycznym “Kaszubskie Nuty” zorganizowało 29 listopada, na Sali gimnastycznej w Nowym Klinczu, wydarzenie kulturalne pt. "Spotkanie z Hieronimem Derdowskim". Przybyli goście mogli zagłębić się w życiorys Hieronima Derdowskiego oraz poznać jego największe dzieło "Ò Panu Czôrlińsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł". Wspólnie śledziliśmy losy Pana Czorlińskiego: "Ni mô Kaszëb bez Pòlonie, a bez Kaszëb Pòlsczi!", Marsz Kaszubi oraz, że "Christus sã narodzył w kaszëbsczim Bëtowie!". Swoim śpiewem i tańcem, wydarzenie ubogacił Zespół Folklorystyczny "Kaszubskie Nuty" - nasze stowarzyszenie aktywnie współpracuje oraz wspiera zespół. Po części artystycznej goście mogli wspólnie porozmawiać przy cieście i kawie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że to wydarzenie mogło się odbyć. Szczególne podziękowania kierujemy do Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna za udostępnienie sali gimnastycznej oraz Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Nowym Klinczu za przygotowanie sali do wydarzenia. Wiôldżi Bóg zapłac!

Zadanie publiczne pt.: „Spotkanie z Hieronimem Derdowskim” zostało dofinansowane ze środków Gminy Kościerzyna.fot. Jaśmina Ginter