W tym roku pisemny egzamin maturalny z języka kaszubskiego, odbył się w poniedziałek (8 maja). Udział w tegorocznym egzaminie zadeklarowało 14 uczniów (najwięcej w powiecie kartuskim). Tegoroczna kaszubska matura miała nieco inną formułę od tej w poprzednich latach.

    Maturzyści musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych w arkuszu tematów. Pierwszy z nich brzmiał: "Różne obrazy miłości w literaturze. Rozważ zagadnienie, odwołując się do interpretacji utworów „Dziwnie kochasz” Doroty Wilczewskiej i „Szlak twojego bycia” Henryka Hewelta. Drugi temat, który mogli wybrać maturzyści to "Motyw morza w literaturze kaszubskiej. Rozważ zagadnienie, odwołując się do załączonego tekstu i wybranego dzieła z literatury kaszubskiej". Na wykonanie zadania maturzyści mieli 210 minut. Wyniki egzaminu maturalnego poznamy w lipcu. Mamy nadzieję, że przynajmniej część zdających jako kierunek studiów wybierze etnofilologię kaszubską – wyjątkowy w skali kraju kierunek na Uniwersytecie Gdańskim.