Zgodnie z najnowszymi danymi, w roku szkolnym 2022/2023 języka kaszubskiego uczy się 22482 uczniów, w 376 placówkach, podzielonych na 5 typów (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa). Najwięcej uczniów języka kaszubskiego uczy się w szkole podstawowej. Wszystkie placówki zlokalizowane są na terenie województwa pomorskiego.

W porównaniu do ubiegłego roku szkolnego (2021/2022), w którym języka kaszubskiego uczyło się 21196, w obecnym roku, uczy się 1286 uczniów więcej niż w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 6%. Zwiększyła się także liczba placówek, w których uczy się języka kaszubskiego - przybyły 3 placówki. To drugi rok z rzędu, kiedy liczba uczniów uczących się języka kaszubskiego wzrasta w porównaniu do ubiegłego roku.

Mamy nadzieję, iż ta tendencja się utrzyma i coraz więcej uczniów, w coraz większej liczbie szkół będzie uczyło się języka kaszubskiego.