Święto Gryfa (29 września) to wydarzenie historyczne związane z najstarszym zachowanym dokumentem z wizerunkiem gryfa pomorskiego na pieczęci Bogusława II, uwierzytelniającej dokument wystawiony 29 września 1214 r.