Symbole Stowarzyszenia Kaszubskiego zostały określone w uchwale Walnego Zebrania Członków z dnia xx.03.2022 roku. Uchwała symbolami stowarzyszenia ustanawia godło, herb, flagę, barwy. motto i hymn.


UCHWAŁA Nr 4/2022
z dnia 24.03.2022
w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego


Działając na podstawie Regulaminu Stowarzyszenia Kaszubskiego, Walne Zebranie Członków postanawia: 

§ 1.
Symbolami Stowarzyszenia Kaszubskiego ustanowić godło, herb, barwy, flagę, hymn i motto.


§ 2.
1. Ustanowić godłem Stowarzyszenia Kaszubskiego wizerunek czarnego gryfa ze złotą koroną na głowie, zwróconego w prawo, z dziobem i szponami złotymi.
2. Wzór godła Stowarzyszenia Kaszubskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3.
1. Ustanowić herbem Stowarzyszenia Kaszubskiego wizerunek czarnego gryfa ze złotą koroną na głowie, zwróconego w prawo, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w złotym polu tarczy.
2. Wzór herbu Stowarzyszenia Kaszubskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4.
1. Ustanowić barwami Stowarzyszenia Kaszubskiego kolory: czarny i żółty.
2. Wzór barw Stowarzyszenia Kaszubskiego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 5.
1. Ustanowić flagą Stowarzyszenia Kaszubskiego prostokątny płat tkaniny o barwach koloru: czarnego i żółtego, ułożonych w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru czarnego, a dolny koloru żółtego.
2. Flagą Stowarzyszenia Kaszubskiego jest także flaga określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku herbem Stowarzyszenia Kaszubskiego, którego wysokość stanowi ½ wysokości flagi.
3. Wzór flagi Stowarzyszenia Kaszubskiego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 6.
1. Ustanowić utwór Jana Trepczyka pt. „Zemia Rodnô" hym­nem Stowarzyszenia Kaszubskiego.
2. Słowa Hymnu Stowarzyszenia Kaszubskiego stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Zapis nutowy melodii Hymnu Stowarzyszenia Kaszubskiego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 


§ 7.
Mottem Stowarzyszenia Kaszubskiego ustala się słowa zapisane w epopei Aleksandra Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa” - „Zrzeszonëch naju nicht nie złómie”.


§ 8.
Symbole Stowarzyszenia Kaszubskiego wykorzystuje się w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.


§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1, do Uchwały nr 4/2022, z dnia 24.03.2022, w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego

Wzór godła Stowarzyszenia KaszubskiegoZałącznik nr 2, do Uchwały nr 4/2022, z dnia 24.03.2022, w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego

Wzór herbu Stowarzyszenia KaszubskiegoZałącznik nr 3, do Uchwały nr 4/2022, z dnia 24.03.2022, w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego

Wzór barw Stowarzyszenia KaszubskiegoCZARNY
#000000
rgb (0, 0, 0)


ŻÓŁTY
#ffcc00
rgb (255, 204, 0)


Załącznik nr 4, do Uchwały nr 4/2022, z dnia 24.03.2022, w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego

Wzór flagi Stowarzyszenia KaszubskiegoWzór flagi z herbem Stowarzyszenia KaszubskiegoZałącznik nr 5, do Uchwały nr 4/2022, z dnia 24.03.2022, w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego

Tekst hymnu Stowarzyszenia Kaszubskiego

„Zemia Rodnô”
Słowa: Jan Trepczyk, 1954 r. 

I
Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju,
Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm!
Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju.
Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm.

II
Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi
W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë.
Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi.
Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie.

III
Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł,
Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.


Załącznik nr 6, do Uchwały nr 4/2022, z dnia 24.03.2022, w sprawie ustanowienia symboli Stowarzyszenia Kaszubskiego

Zapis nutowy melodii Hymnu Stowarzyszenia Kaszubskiego
Do pobrania:


full-width